Διοικητικό Προσωπικό


 

Χρήστος Βαρσαμακίδης
Αν. Γραμματέας Τμήματος
cvarsama@admin.duth.gr
+30-2552041173
(εσ. 76173)

Ιωάννα Μπάτζιου
Διοικητικό Προσωπικό
impatzio@admin.duth.gr
+30-2552041174
(εσ. 76174)

Αντωνία Τηλιούδη
Διοικητικό Προσωπικό
atilioud@admin.duth.gr
+30-2552041171
(εσ. 76171)

Βασιλική Παπαδοπούλου
Διοικητικό Προσωπικό
vaspapa@admin.duth.gr
+30-2552041175
(εσ. 76175)

Ευγενία Οτέμπερη
Διοικητικό Προσωπικό (Συμβασιούχος)
 otemperi@affil.duth.gr
+30-2552041172
(εσ. 76172)