Διοικητικό Προσωπικό


Ονοματεπώνυμο Ιδιότητα Email Address Τηλέφωνο
+30-25520
Χρήστος Βαρσαμακίδης Αν. Γραμματέας Τμήματος cvarsama@admin.duth.gr 41173
(εσ. 76173)
Ιωάννα Μπάτζιου Διοικητικό Προσωπικό impatzio@admin.duth.gr 41174
(εσ. 76174)
Αντωνία Τηλιούδη Διοικητικό Προσωπικό atilioud@admin.duth.gr 41171
(εσ. 76171)
Ευγενία Οτέμπερη Διοικητικό Προσωπικό (Συμβασιούχος) otemperi@affil.duth.gr 41172

(εσ. 76172)