Πληροφορίες


Η Γραμματεία υποστηρίζει διοικητικά την λειτουργίας του Τμήματος. Στα πλαίσια της αποστολής της η Γραμματεία μεριμνά για τη διεκπεραίωση της αλληλογραφίας του Τμήματος, την τήρηση του πρωτοκόλλου και των αρχείων του Τμήματος, την τήρηση των πρακτικών των συλλογικών οργάνων του Τμήματος, την εκτέλεση των αποφάσεων των συλλογικών οργάνων, την κατάρτιση και τήρηση των μητρώων και των ατομικών φακέλων των φοιτητών, την παρακολούθηση της φοίτησης (καταχώρησεις, ανακοινώσεις βαθμολογίας, κ.άλ.), τη χορήγηση βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και τίτλων σπουδών στους φοιτητές. Μεριμνά επίσης για τις ορκωμοσίες, , τις υποτροφίες,  και γενικά για τη γραμματειακή υποστήριξη του Τμήματος. Εξυπηρετεί τους φοιτητές  από Δευτέρα έως Παρασκευή και ώρες 11:00 -13:00.

Πληροφορίες

  1. Τηλ. Επικοινωνίας: 25520-41171, 2, 3, 4
  2. Fax: 2552041192
  3. Email: secr@fmenr.duth.gr

Διεύθυνση
Τμήμα Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης

Αθανασίου Πανταζίδου 193, ΤΚ 68200, Ορεστιάδα