ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΙΧΘΥΟΠΟΝΙΑ ΓΛΥΚΕΩΝ ΥΔΑΤΩΝ


Ανακοινώνεται στους φοιτητές του 2ου εξαµήνου σπουδών ότι, στα πλαίσια του µαθήµατος “Ιχθυοπονίας Γλυκέων Υδάτων” το οποίο θα πραγµατοποιηθεί εξ αποστάσεως την Τετάρτη 8-4-2020 και ώρα 13:00-15:00 µέσω skype for business θα πρέπει να συνδεθούν µε τον παρακάτω σύνδεσµο:

https://meet.lync.com/duth/kkalentz/41BHPMY2