ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΣΕΝΑΡΙΑ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ – ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΚΑΙ ΕΥΠΑΘΕΙΑ


Ακολουθούν 1 αρχεία:

Ανακοίνωση του μαθήματος Σενάρια Κλιματικής Αλλαγής – Προσαρμογή και Ευπάθεια