Ανακοίνωση για το μάθημα Διαχείριση και Ανακύκλωση Απορριμμάτων 15-4-2020


Οι δυο παραδόσεις-αναπληρώσεις στο μάθημα Διαχείριση και Ανακύκλωση Απορριμμάτων   του 2ου εξαμήνου θα πραγματοποιηθεί  την Τετάρτη 15/4/2020 στις 9.30 – 14.00 μ.μ. μέσω της εφαρμογής Skype for Business.

 

Διαχείριση και Ανακύκλωση Απορριμμάτων

Τετάρτη, Απρίλιος 15, 2020

09:30-14:00

Αντιγράψτε τις λεπτομέρειες της σύσκεψης στην πρόσκληση που στέλνετε στους συμμετέχοντες.

Συμμετοχή στη σύσκεψη Skype

https://meet.lync.com/duth/pkaranik/AOO9RT1Q