ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ «ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ» 22-4-2020


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ «ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ»

Ανακοινώνεται στους φοιτητές του 10ου Εξαμήνου του Τμήματος Δασολογίας & Διαχείρισης Περιβάλλοντος & Φυσικών Πόρων ότι σύμφωνα με την Απόφαση 23/28/9-4-2020 της Συγκλήτου που αφορά στην «Τροποποίηση ακαδημαϊκού ημερολογίου έτους 2019-2020», την Τετάρτη 22/04/2020, το μάθημα θα διεξαχθεί κανονικά στις 11:00 – 14:00 μέσω τηλεδιάσκεψης (Skype for Business).

Για οδηγίες σχετικά µε την παρακολούθηση των εξ αποστάσεως διδασκόµενων µαθηµάτων µέσω της πλατφόρµας Skype for Business µπορείτε να ανατρέξετε στην ιστοσελίδα της ∆ιεύθυνσης Μηχανοργάνωσης https://itc.duth.gr και από την κατηγορία Υπηρεσίες να επιλέξετε Τηλεκπαίδευση -> Skype for Business ή εναλλακτικά ακολουθώντας απευθείας τον σύνδεσµο https://itc.duth.gr/skype-for-business/

Πληροφορίες για το μάθημα υπάρχουν στη σελίδα του μαθήματος: https://eclass.duth.gr/courses/OPE02221/

Για τη συμμετοχή σας στο μάθημα θα ακολουθήστε το σύνδεσμο της τηλεδιάσκεψης εδώ: https://meet.lync.com/duth/vandrea/HGI9S7IM

Η διδάσκουσα

Βερόνικα Ανδρεά