Αναβολή του Μαθήματος Ιχθυοπονία Γλυκέων Υδάτων 22-4-2020


Ανακοινώνεται στους φοιτητές του Τμήματος ότι την Τετάρτη 22-4-2020 το εξ αποστάσεων μάθημα Ιχθυοπονία Γλυκέων Υδάτων δεν θα πραγματοποιηθεί. Η ημέρα της αναπλήρωσης του μαθήματος θα ανακοινωθεί στις επόμενες ημέρες.

Ο Διδάσκων του Μαθήματος