Ανακοίνωση για μάθημα Διαχείριση και Ανακύκλωση Απορριμμάτων 30-4-2020


Tο μάθημα Διαχείριση και Ανακύκλωση Απορριμμάτων   του 2ου εξαμήνου θα πραγματοποιηθεί  την Πέμπτη 30/4/2020 στις 11.00 – 13.00 μ.μ. μέσω της εφαρμογής Skype for Business.

https://meet.lync.com/duth/pkaranik/YGWFQMEI

Ακολουθήστε τις οδηγίες που σας έχουν δοθεί.

Παρασκευή Καρανικόλα