Ανακοίνωση Χημική και Βιολογική Καταπολέμηση Ασθενειών και Εντόμων 30-4-2020


Το μάθημα Χημική και Βιολογική Καταπολέμηση Ασθενειών και Εντόμων

του 8ου εξαμήνου θα πραγματοποιηθεί τη Πέμπτη 30/4/2020 στις 13.00 – 15.00.

μέσω της εφαρμογής Skype for Business.

Για να συμμετέχετε ακολουθήστε τον σύνδεσμο:

https://meet.lync.com/duth/pkaranik/L8JS4PGI

Ακολουθήστε τις οδηγίες που σας έχουν δοθεί.

Παρασκευή Καρανικόλα