ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ (7-5-2020)


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Το μάθημα Διαχείριση και Ανακύκλωση Απορριμμάτων του 2ου εξαμήνου θα πραγματοποιηθεί  τη Πέμπτη 7/5/2020 στις 9.00 – 10.30 π.μ. μέσω της εφαρμογής Skype for Business.
Για να συμμετέχετε ακολουθήστε τον σύνδεσμο: https://meet.lync.com/duth/pkaranik/V1VS521F Ακολουθήστε τις οδηγίες που σας έχουν δοθεί.

Η Διδάσκουσα

Παρασκευή Καρανικόλα