ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΧΗΜΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΑΣΘΕΝΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΝΤΟΜΩΝ (7-5-2020)


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Το μάθημα Χημική και Βιολογική Καταπολέμηση Ασθενειών και Εντόμων του 8ου εξαμήνου θα πραγματοποιηθεί  τη Πέμπτη 7/5/2020 στις 10.30 – 12 π.μ. μέσω της εφαρμογής Skype for Business.
Για να συμμετέχετε ακολουθήστε τον σύνδεσμο: https://meet.lync.com/duth/pkaranik/EW4C1BCW

Ακολουθήστε τις οδηγίες που σας έχουν δοθεί.

Η Διδάσκουσα

Παρασκευή Καρανικόλα