ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ (14-5-2020)


Tο μάθημα Διαχείριση και Ανακύκλωση Απορριμμάτων   του 2ου εξαμήνου θα πραγματοποιηθεί  την Πέμπτη 14/5/2020 στις 9.00 – 10.30 π.μ. μέσω της εφαρμογής Skype for Business.

Για να συμμετέχετε ακολουθήστε τον σύνδεσμο: https://meet.lync.com/duth/pkaranik/P13WK80Y

Ακολουθήστε τις οδηγίες που σας έχουν δοθεί.

Παρασκευή Καρανικόλα