ΑΝΑΝΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΧΗΜΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΑΣΘΕΝΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΝΤΟΜΩΝ


Το μάθημα Χημική και Βιολογική Καταπολέμηση Ασθενειών και Εντόμων

του 8ου εξαμήνου θα πραγματοποιηθεί τη Πέμπτη 14/5/2020 στις 10.30 – 12.00.

μέσω της εφαρμογής Skype for Business.

Για να συμμετέχετε ακολουθήστε τον σύνδεσμο:  https://meet.lync.com/duth/pkaranik/PVAZLZHL

Ακολουθήστε τις οδηγίες που σας έχουν δοθεί.

Παρασκευή Καρανικόλα