ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS


Ανακοινώνεται στους φοιτητές του Τμήματος Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων ότι η προθεσμία υποβολής των δικαιολογητικών για συμμετοχή στο Πρόγραμμα ERASMUS+ 2020-2021 ΓΙΑ ΣΠΟΥΔΕΣ παρατείνεται μέχρι τις 24/5/2020. Υπενθυμίζεται ότι η υποβολή των δικαιολογητικών γίνεται ηλεκτρονικά στο email της Συντονίστριας apascha@fmenr.duth.gr