ΧΡΗΣΗ ΙΔΡΥΜΑΤΙΚΟΥ E-MAIL ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΙΟΥΝΙΟΥ 2020


Ανακοινώνεται στους φοιτητές του Τμήματος Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων ότι εν όψη της εξεταστικής περιόδου Ιουνίου 2020 θα πρέπει υποχρεωτικά να κάνουν χρήση του Ιδρυματικού e-mail που χορηγήθηκε κατά την εγγραφή τους από το Τμήμα. Επίσης θα πρέπει να παρακολουθούν καθημερινά το Ιδρυματικό e-mail προκειμένου να λαμβάνουν ενημερώσεις από το Τμήμα.

Ορεστιάδα 19-5-2020

Από την Γραμματεία του Τμήματος