ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΔΗΛΩΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΑΔΥΝΑΜΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΞΕΤΑΣΗ


Ανακοινώνεται στους φοιτητές του Τμήματος Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων ότι όσοι αδυνατούν να συμμετέχουν στις εξετάσεις των μαθημάτων με την μέθοδο της εξ αποστάσεως εξέτασης θα πρέπει έως την Τετάρτη 17-6-2020 να υποβάλλουν στην Γραμματεία του Τμήματος Υπεύθυνη Δήλωση. Επισυνάπτεται στο αρχείο που ακολουθεί την ανακοίνωση. Η υπεύθυνη δήλωση θα πρέπει να σταλεί ηλεκτρονικά και υπογεγραμμένη  στο e-mail: atilioud@admin.duth.gr

Υπεύθυνη δήλωση αδυναμίας συμμετοχής σε εξ αποστάσεως εξέταση