ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΔΑΣΟΥΣ-ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΔΑΣΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΔΑΣΟΥΣ-ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΔΑΣΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ