ΑΠΟΝΟΜΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ


Ακολουθούν ανακοινώσεις των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος:

 

α) Αειφορική Διαχείριση Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ Α.Δ.Π.Φ.Π

 

β) Περιβαλλοντική Πολιτική, Εκπαίδευση και Επικοινωνία

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ Π.Μ.Σ. Π.Π.Ε.Ε

 

γ) Διατήρηση και Αποκατάσταση Χερσαίων Φυσικών Οικοσυστημάτων

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ Δ.Α.Χ.Φ.Ο

 

δ) Περιβαλλοντική Εκπαίδευση και Επικοινωνία

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ Π.Ε.Ε