ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 3ΟΥ ΚΑΙ 4ΟΥ ΕΤΟΥΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 3ΟΥ ΚΑΙ 4ΟΥ ΕΤΟΥΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ