Πίνακας προσωρινών αποτελεσμάτων, ανά επιστημονικό πεδίο για την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος στο πλαίσιο του έργου με Τίτλο «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού 2020-2021 στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης» MIS 5063818


Για να δείτε το πίνακα ακολουθείστε τον παρακάτω σύνδεσμο:

https://rescom.duth.gr/wp-content/uploads/2020/07/%CE%A8%CE%9B%CE%A3%CE%A946%CE%A8%CE%96%CE%A51-%CE%9C%CE%91%CE%A6.pdf