ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ-Διεξαγωγή Πρακτικής Άσκησης των φοιτητών του Τμήματος 4ου και 5ου Έτους (3ου και 4ου Έτους Ακ. Έτους 2019-2020)


Πρόγραμμα Μετακίνησης Φοιτητών – Ορθή Επανάληψη

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ 3ου ΕΤΟΥΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ 4ου ΕΤΟΥΣ

Δήλωση συμμετοχής στην Πρακτική Άσκηση