ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ – ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΔΙΑΚΡΙΘΕΝΤΩΝ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΕΠΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥΣ


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ – ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΔΙΑΚΡΙΘΕΝΤΩΝ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΕΠΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥΣ