Ανανέωση εγγραφής υποψηφίων διδακτόρων του Τμήματος


Καλούνται οι υποψήφιοι διδάκτορες του Τμήματος να προβούν στην ετήσια ανανέωση εγγραφής τους σύμφωνα με την παρακάτω ανακοίνωση

Ανακοίνωση ανανεώσης εγγραφής Υ.Δ.

ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ 2020-2021