ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ