ΈΝΑΡΞΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΤΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020-2021


Ανακοινώνεται στους φοιτητές του Τμήματος  Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων ότι η έναρξη των μαθημάτων για το χειμερινό εξάμηνο του Ακαδημαϊκού Έτους 2020-2021 ορίζεται η 5-10-2020 σύμφωνα με την απόφαση της Συγκλήτου του Δ.Π.Θ