ΕΓΓΡΑΦΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΞΑΜΗΝΩΝ


Ανακοινώνεται φοιτητές του Τμήματος εν εν όψη της έναρξης των μαθημάτων του χειμερινού εξαμήνου του Ακαδημαϊκού Έτους 2020-2021 θα πρέπει να εγγραφούν στα μαθήματα των αντίστοιχων εξαμήνων. Η εγγραφή  πραγματοποιείται στο https://eclass.duth.gr .

Οι νεοεγγραφέντες φοιτητές (1ο Έτος) θα πραγματοποιήσουν την εγγραφή τους αφού παραλάβουν τους κωδικούς για την είσοδο στις ηλεκτρονικές υπηρεσίας του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης