Εκλογικές διαδικασίες για την ανάδειξη εκπροσώπων των φοιτητών στη Σύγκλητο του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης


Παρακαλούμε πατήστε τους παρακάτω συνδέσμους προκειμένου να ενημερωθείτε για την εκλογική διαδικασία:

Εκλογικές διαδικασίες

ΦΕΚ 3969