Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για διδάσκοντες βασέι του ΠΔ 407/80


Για να δείτε την πρόσκληση πατήστε τον παρακάτω σύνδεσμο:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΩΝ ΓΙΑ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ ΠΔ 407