ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΔΙΑΔIΚΤYΑΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ERASMUS+ 2020-2021


Για να δείτε την ανακοίνωση, πατήστε στον παρακάτω σύνδεσμο:

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΔΙΑΔΙΚTΥΑΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ERASMUS+ 2020-2021