ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΟ WEBINAR ΤΗΣ Δο.Συ.Π. – ΜΠΑΙΝΟΝΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΝΗΛΙΚΙΩΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ


Για να δείτε την ανακοίνωση, πατήστε στον παρακάτω σύνδεσμο:

ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΟ WEBINAR ΤΗΣ ΔΟ.ΣΥ.Π. – ΜΠΑΙΝΟΝΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΝΗΛΙΚΙΩΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ