Διαδικτυακή ημερίδα ενημέρωσης φοιτητών 4ου έτους για την Πρακτική Άσκηση Ακ. Έτους 2020-2021


Για να δείτε την ανακοίνωση πατήστε στον παρακάτω σύνδεσμο :

Διαδικτυακή ημερίδα ενημέρωσης φοιτητών για την Πρακτική Άσκηση