ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΜΗΤΡΩΟ – Α’ ΕΤΟΣ 2020-2021


Για να δείτε την ανακοίνωση, πατήστε στους παρακάτω συνδέσμους:

ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΜΗΤΡΩΟ Α’ ΕΤΟΣ 2020-2021

Διαδικασία Παραλαβής ΔΩΜΑΤΙΟΥ

ΕΝΤΥΠΟ ΓΙΑ ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ