ΕΚΤΑΚΤΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΔΠΘ – COVID19


ΕΚΤΑΚΤΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ.