Ενημέρωση φοιτητών για την πραγματοποίηση εργαστηρίου που θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά