Πρακτικά 3ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Ιστορίας και Πολιτισμού της Ορεστιάδας “Η Ορεστιάδα στον 21ο αιώνα: Προκλήσεις και Προοπτικές”


Πρακτικά 3ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Ιστορίας και Πολιτισμού της Ορεστιάδας – Η Ορεστιάδα στον 21ο αιώνα – Προκλήσεις και Προοπτικές