Ενημέρωση για δήλωση αδυναμίας συμμετοχής στην εξ αποστάσεως εξεταστική χειμερινού εξαμήνου Ακ. Έτους 2020-2021


Ενημέρωση για δήλωση αδυναμίας συμμετοχής στην εξ αποστάσεως εξεταστική χειμερινού εξαμηνου Ακ. Έτους 2020-2021

Απόφαση Συγκλήτου – Διενέργεια εξεταστικής περιόδου χειμερινού εξαμήνου ακ. έτους 2020-2021

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ