Ενημέρωση σχετικά με την εξ αποστάσεως εξέταση μαθημάτων χειμερινού εξαμήνου ακ. Έτους 2020-2021


Προκειμένου να ενημερωθείτε σχετικά με την εξ αποστάσεως εξέταση των μαθημάτων χειμερινού εξαμήνου, πατήστε στους παρακάτω συνδέσμους:

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΛΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΠΘ ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ