Πίνακας προσωρινών αποτελεσμάτων για την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος στο πλαίσιο του έργου με τίτλο “Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού 2020-2021 στο Δ.Π.Θ.”


Πίνακας προσωρινών αποτελεσμάτων του έργου με τίτλο Απόκτηση Ακαδημαϊκής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες