Οριστικός πίνακας αξιολόγησης της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος στο πλαίσιο του έργου με Τίτλο «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού 2020-2021 στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης» MIS 5063818


Οριστικός πίνακας αξιολόγησης