ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΔΑΣΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ 2ου ΕΞΑΜΗΝΟΥ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΔΑΣΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΚ. ΕΤΟΥΣ 2020-2021