Διεξαγωγή Βιωματικού Εργαστηρίου από τη ΔΟΣΥΠ σε συνεργασία με το Κέντρο Πρόληψης “Έκφραση”.


Κέντρο Πρόληψης – Σεξουαλική Υγεία