Προσωρινή κατάσταση δικαιούχων φοιτητών για εκτέλεση πρακτικής άσκησης 2021 του Τμήματος Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων του Δ.Π.Θ.


Για να δείτε την προσωρινή κατάσταση δικαιούχων φοιτητών πατήστε στο παρακάτω link:

ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ 2021