Κατατάξεις Πτυχιούχων στο Τμήμα Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων της Σχολής Επιστημών Γεωπονίας και Δασολογίας του Δ.Π.Θ. για το Ακαδημαϊκό Έτος 2020-2021.


Για να δείτε την ανακοίνωση πατήστε στο παρακάτω link:

Κατατάξεις Πτυχιούχων στο Τμήμα Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων του ΔΠΘ