Η επίδραση της πανδημίας COVID-19 στην ψυχική υγεία και στις σπουδές των φοιτητών/τριών του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης


Για να δείτε την ενημέρωση για τη διεξαγωγή της έρευνας πατήστε στο παρακάτω link:

Διεξαγωγή έρευνας για την επίδραση της πανδημίας COVID-19