Πίνακας προσωρινών αποτελεσμάτων, ανά γνωστικό αντικείμενο για την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο «Υποστήριξη των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης κατά το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 με την ενσωμάτωση ενισχυτικής διδασκαλίας επιπρόσθετα των κύριων διαλέξεων» MIS 509318


1682. Πίνακας προσωρινών αποτελεσμάτων