Τελική κατάσταση δικαιούχων φοιτητών για εκτέλεση πρακτικής άσκησης 2021 του Τμήματος Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων του Δ.Π.Θ.


Για να δείτε την τελική κατάσταση πατήστε στο παρακάτω link:

Πρακτικό Αξιολόγησης Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών