Ωρολόγιο Πρόγραμμα Ενισχυτικής Διδασκαλίας Ακ. Έτους 2020-2021


Για να δείτε το ωρολόγιο πρόγραμμα πατήστε στα παρακάτω  links:

Ωρολόγιο πρόγραμμα 1ου έτους – Μάιος

Ωρολόγιο πρόγραμμα 1ου έτους – Διακοπές Πάσχα

Ωρολόγιο πρόγραμμα 2ου έτους – Μάιος

Ωρολόγιο πρόγραμμα 2ου έτους – Διακοπές Πάσχα

Ωρολόγιο πρόγραμμα 3ου έτους – Μάιος

Ωρολόγιο πρόγραμμα 3ου έτους – Διακοπές Πάσχα

Ωρολόγιο πρόγραμμα 4ου έτους – Μάιος

Ωρολόγιο πρόγραμμα 4ου έτους – Διακοπές Πάσχα

Ωρολόγιο πρόγραμμα 5ου έτους – Μάιος

Ωρολόγιο πρόγραμμα 5ου έτους – Διακοπές Πάσχα