Πρόγραμμα 5ης Επιστημονικής Διημερίδας στην Περιβαλλοντική Πολιτική και Φιλοσοφία με θέμα : “Περιβαλλοντική Πολιτική και Βιώσιμη Ανάπτυξη “,on line 22-23/05/2021.


Για να δείτε την ανακοίνωση πατήστε στο παρακάτω link:

Πρόγραμμα_5η_Διημερίδα