ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΟΥ 5ου ΕΤΟΥΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΠΙ ΠΤΥΧΙΟ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΣΤΑ ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΔΑΣΙΚΗ ΒΟΤΑΝΙΚΗ Ι ΚΑΙ ΔΑΣΙΚΗ ΒΟΤΑΝΙΚΗ ΙΙ


Ανακοίνωση δήλωσης ΑΜΚΑ των φοιτητών του Τμήματος