Προκήρυξη για την πλήρωση μίας (1) κενής θέσης Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) Κατηγορίας ΠΕ του Τμήματος Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων της Σχολής Επιστημών Γεωπονίας και Δασολογίας του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, με γνωστικό αντικείμενο «Δασική Οδοποιία και Δασικό Κτηματολόγιο».


ΦΕΚ Προκήρυξης κενής θέσης Ε.ΔΙ.Π.

Ανακοίνωση δημοσίευσης προκήρυξης θέσης ΕΔΙΠ